Wiedza

Cechy probiercze

Cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez Urząd Probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań.

Urzędy probiercze pełnią tylko funkcje kontrolne, weryfikując w handlu poprawność umieszczonych oznaczeń. W ich obowiązku jest sprawdzenie czy wyroby odpowiadają deklaracji na zawartość czystego metalu w stopie (próbie) i oznakowaniu właściwą dla zawartości metalu szlachetnego w stopie cechą probierczą.

Wszystkie wyroby z metali szlachetnych wyprodukowane w kraju lub za granicą mogą być wtedy dopuszczone do obrotu handlowego na terenie kraju. Za wprowadzenie do obrotu wyrobów nieodpowiadających próbom wytwórcy mogą utracić na zawsze koncesję na wykonywanie zawodu. Czynności tej nie podlegają produkty wyprodukowane ze złota i platyny nieprzekraczające jednego grama oraz wyroby srebrne o masie mniejszej niż pięć gramów. W sytuacji braku możliwości umieszczenia cechy pobierczej ponieważ biżuteria jest zbyt delikatna a masa jej nie przekracza jeden gram wydawany jest odpowiedni certyfikat zawierający stosowne informacje.

Cechy Probiercze